Leo Polak Thesis Prize

leo-polakEvery year, the Leo Polak Foundation presents two prizes for a master’s thesis on a topic in the field of giving meaning to life and/or humanisation of society. There is a first prize of €1,250 and a second prize of €500.

The prizes will be awarded by an independent jury.

Naar de prijs kunnen meedingen studenten aan een Nederlandstalige universiteit en Nederlanders of Nederlandstalige Belgen aan een buitenlandse universiteit die in het academische jaar 2012-2013 een masterscriptie hebben voltooid die valt binnen een van de volgende themagebieden:
•Rituelen van het leven (Z)
•Schuldencrisis en de grenzen van de moraal (Z+H)
•De druk van drukte (Z+H)

De criteria op basis waarvan de jury de scripties zal beoordelen zijn:
•Wetenschappelijke kwaliteit;
•Oorspronkelijkheid;
•Presentatie en vormgeving.

De scriptie moet beoordeeld zijn door een lid van het wetenschappelijke personeel van een Nederlandse of Nederlandstalige Belgische universiteit. Alleen deze persoon kan de scriptie inzenden. De scriptie dient geanonimiseerd te zijn, d.w.z. de naam van de auteur(s) mag niet op de scriptie worden vermeld. De scriptie is in het Nederlands of Engels geschreven.

De leden van de jury zijn:
Drs. Leo Samama : musicus, componist (voorzitter van de jury);
Mw. drs. Ina Brouwer, oud-docent praktische humanistiek.
Prof. dr. Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar Wijsbegeerte in het bijzonder m.b.t. humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid.
Prof. dr. Alexander Maas, bijzonder hoogleraar op het vakgebied humanisering van de zorg.
Wim Blokland, humanisticus.

De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2013. Inzendingen uitsluitend als Word bestand op USB-stick of CD-R, vergezeld van 3 geprinte exemplaren en een brief van de scriptiebegeleider waarin deze beargumenteert waarom de scriptie voor bekroning in aanmerking komt. Inzenden bij het bovenstaande adres.

De filosoof en strafrechtstheoreticus, vrijdenker en atheïst Leo Polak (1880-1941) was van 1928 tot aan zijn dood hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica en de metafysica aan de universiteit van Groningen. Als jood werd hij in 1940 door de bezetter uit zijn ambt gezet, gearresteerd en eind 1941 in concentratiekamp Sachsenhausen vermoord. In zijn werk heeft hij veel bijgedragen aan de kentheorie, de rechtsfilosofie, de problematiek van oorlog en vrede en de ethiek. Polak vormde met zijn geschriften een bron van inspiratie voor filosofen, juristen, polemologen, humanisten en hervormers van het strafrecht en van de seksuele moraal. Naast zijn activiteiten op filosofisch en wetenschappelijk gebied was hij inspirator van de Volksuniversiteit en hield hij talrijke voordrachten voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging. Polak’s vrijdenken en humanisme berustte op de overtuiging dat de op de rede gegrondveste menselijke eenheid boven geloofsverdeeldhe id gaat. Voor Polak houdt humanisme het besef in van een fundamentele verbondenheid van alle mensen, een verbondenheid die uitreikt boven alle andere vormen van collectiviteit.

More information here

 

 

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

FASoS Weekly © 2020 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress