Iskander De Bruycker writes opinion piece in De Morgen

Iskander De Bruycker wrote an opinion piece in Belgian newspaper De Morgen on lobbying in Belgium in times of the coronavirus. He argues that lobby groups can contribute to more legitimate and effective decisions to cope with the crisis, but that a balance of interests should be respected.

You can read the article (in Dutch) below. If you are subscribed to De Morgen, you can read the article here.

Plat gelobby? We hebben lobbygroepen nu meer dan ooit nodig

‘Waarom mochten de op de katholieke zuil geënte tuincentra van AVEVE wél open blijven maar BRICO of GAMMA initieel niet?”

Iskander De Bruycker is politicoloog en Universitair Docent aan de Universiteit Maastricht en als vrijwillig medewerker verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen burgers, lobbygroepen en politici in België en de Europese Unie. Hij doceert in de Master European Public Affairs en de Master European Studies aan de Universiteit Maastricht.

Het regent bedrijfsleiders en belangenvertegenwoordigers in het Corona debat. Dit doet bij heel wat analisten de wenkbrauwen fronsen. Politicoloog Carl Devos stelt zich in De Morgen (27/04) vragen bij al dat “plat gelobby”. We leven in tijden waarin de volksgezondheid moet primeren. Hoe kunnen we in hemelsnaam toestaan dat lobbygroepen als de Boerenbond of Matexi coronamaatregelen beïnvloeden? De vraag is terecht, maar het publiek debat negeert een belangrijk politiek feit: we hebben lobbygroepen nu meer dan ooit nodig.

Wilmès II geniet een schaars politiek draagvlak. De samenleving heeft deze federale regering niet gekozen. Die regering is daarom bijzonder vatbaar voor maatschappelijke kritiek op hoe ze de coronacrisis aanpakt. De crisis daadkrachtig managen is diens belangrijkste bron van politieke legitimiteit. Virologen als woordvoerder naar voor schuiven geeft geloofwaardigheid, maar garandeert geen maatschappelijke steun. Die steun is nu net essentieel om een exit strategie uit te rollen die door de samenleving gedragen wordt. Daarom heeft de regering de Coronalobby nu meer dan ooit nodig.

De Coronalobby bestaat uit allerlei maatschappelijke groeperingen, organisaties en bewegingen die door de crisis getroffen zijn en beleid daarover willen beïnvloeden. Ze fungeert als een intermediair tussen politiek en samenleving. Ze adresseert maatschappelijke wroegingen op politiek niveau. Horeca Vlaanderen tracht bijvoorbeeld in samenspraak met beleidsmakers een oplossing te vinden voor de diepe impasse in hun sector. Is dat “plat gelobby”? Moeten zij met lede ogen aanzien hoe hun leden kreunen onder de maatregelen? Of neem bijvoorbeeld de maatregel waarbij bewoners van woonzorgcentra plots bezoek mochten ontvangen. Sectororganisatie VLOZO werd daarover blijkbaar niet geconsulteerd. De maatregel genoot geen draagvlak en werd al snel ingetrokken. Door in overleg te gaan met lobbygroepen kunnen politici zulke uitschuivers vermijden en een maatschappelijk draagvlak voor maatregelen verzekeren. Zo voedt de samenleving de politiek en niet louter omgekeerd.

Niet alleen overleg tussen politiek en samenleving, maar ook een publiek debat met woord en wederwoord is essentieel in een democratie. Ook daar laat de Coronalobby zich horen. Net als onze samenleving, is de Coronalobby omvangrijk en divers.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

FASoS Weekly © 2020 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress