Protests in Higher Education continues: join with automatic reply text

Since 2000, the financing of teaching that universities receive has dropped 25% per student. The national WOinActie protest movement has now adopted a longer term strategy until the parliamentary elections of March 2021.

The first step is to keep the protests visible with an automatic reply on your email account stating you support the action. You are invited to join, see sample texts below.

Het Hoger Onderwijs voert actie. Ik heb me hierbij aangesloten en beperk momenteel mijn werkuren tot mijn aanstellingsomvang. Hierdoor zal het langer duren voordat u een antwoord op uw email ontvangt. De onderfinanciering van het Hoger Onderwijs en de wetenschap, leidt tot structureel overwerk en dit heeft negatieve effecten voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en het welzijn van mijn collega’s, mijzelf en onze studenten. Mijn excuses voor het eventuele ongemak dat door deze actie wordt veroorzaakt maar ik hoop op uw begrip. Meer informatie: https://woinactie.blogspot.com.
Hartelijke groet,

I am currently participating in the Higher Education ‘actions short of a strike’, and I do not work longer than my contracted hours. This will result in a delay in receiving a reply. The lack of proper funding of higher education and science has led to structural overtime and this has negative consequences for the quality of higher education and science overall, as well is for the well being of my colleagues, myself and our students. Apologies for any inadvertent inconvenience caused, but I hope you understand. For more information: https://woinactie.blogspot.com.
Kind regards,

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

FASoS Weekly © 2020 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress